ปฏิทินการศึกษา
-- : Download ปฏิทิน มทส. 2018-2019 --> Thai / Eng
ชุดปฏิทิน   
     ปีการศึกษา :   2561  / 1 2 3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 21 มี.ค. 2562 8:30 น.24 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 121 มี.ค. 2562 8:30 น.24 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 221 มี.ค. 2562 8:30 น.24 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 321 มี.ค. 2562 8:30 น.24 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 421 มี.ค. 2562 8:30 น.24 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ21 มี.ค. 2562 8:30 น.24 มี.ค. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 25 มี.ค. 2562 8:30 น.3 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  เพิ่มรายวิชา25 มี.ค. 2562 8:30 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลดรายวิชา25 มี.ค. 2562 8:30 น.3 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา25 มี.ค. 2562 8:30 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ถอนรายวิชา ( ติด W )6 พ.ค. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ลดรายวิชาได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม25 มี.ค. 2562 8:30 น.29 มี.ค. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 25 มี.ค. 2562 8:30 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 21 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน12 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 112 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 212 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 312 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 412 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปีอื่นๆ12 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 121 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 221 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 321 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 421 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ปีอื่น ๆ21 มี.ค. 2562 8:30 น.4 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ปรับลงทะเบียนล่าช้า25 มี.ค. 2562 8:30 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน14 มิ.ย. 2562 8:30 น.14 มิ.ย. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา
 • 25 มี.ค. 2562 8:30 น.3 เม.ย. 2562 16:30 น.
 • ประเมินตนเองของผู้เรียน
 • 25 มี.ค. 2562 0:01 น.10 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 25 มี.ค. 2562 0:01 น.10 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  เปิดภาคการศึกษา25 มี.ค. 2562 8:30 น.3 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันจำหน่ายรายชื่อนศ.ที่ไม่ลงทะเบียนและไม่รักษาสถานภาพ9 เม.ย. 2562 8:30 น.9 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาใหม่25 มี.ค. 2562 8:30 น.29 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตกรณีย้ายสาขาวิชา25 มี.ค. 2562 8:30 น.29 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา25 มี.ค. 2562 8:30 น.4 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันส่งเกรด4 ก.ค. 2562 8:30 น.18 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันแจ้งจบการศึกษา25 มี.ค. 2562 0:01 น.3 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน23 มิ.ย. 2562 0:01 น.23 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันสอบปลายภาค24 มิ.ย. 2562 9:00 น.3 ก.ค. 2562 16:00 น.
    -  สอนชดเชยวันพืชมงคล5 พ.ค. 2562 0:01 น.5 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์13 เม.ย. 2562 0:01 น.21 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา26 พ.ค. 2562 0:01 น.26 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันหยุดชดเชยวันจักรี31 มี.ค. 2562 0:01 น.31 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันที่ 12 เมษายน7 เม.ย. 2562 0:01 น.7 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันหยุดทำการกรณีพิเศษ 6 พ.ค. 256228 เม.ย. 2562 0:01 น.28 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี9 มิ.ย. 2562 0:01 น.9 มิ.ย. 2562 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.